nervsjukdomar

telepati

savant syndrom

Savant syndrom är ett neuropsykiatriskt syndrom som innebär en kombination av speciella färdigheter otrolig minneskapacitet och kognitiva brister.
Ett särdrag är att savanten fokuserar på detaljer istället för på sammanhanget, s.k. svag central koherens.

Förekomst av savant syndrom

Savanter är sällsynta.
Utomordentliga savanter, savanter med en extrem talang, är extremt sällsynta, färre än hundra savanter har noteras i litteraturen. Färre än 50 eller så sådana individer tros vara vid liv i världen idag. Ungefär hälften av dem är musikaliska savanter.

Emellertid förstås savanters färdigheterer bäst som en del av ett brett spektrum. Cirka 10% av personerna med autism har någon kompetensområde som står i kontrast till deras totala funktionshinder.

Varianter av savant syndromPersoner med savant syndrom visar för det mesta upp liknande talanger vilket bidragit till att man delat in savanterna och deras begåvningar i olika kategorier: kalenderräkning, musik, huvudräkning, konst, mekanisk förmåga, sensorisk urskillningsförmåga, exakt tidsuppfattning och minnesbegåvning

- Kalenderräkning: Förmågan att kunna säga vilken veckodag ett visst datum infaller.

- Musik: Vanligtvis en extraordinär förmåga att spela piano.

- Huvudräkning: Förmågan att blixtsnabbt lösa svårlösta tal

- Konst: Begåvning när det gäller att måla tavlor och skisser.

- Mekanisk förmåga: Förmågan att skapa detaljerade modeller och planritningar av fordon etc. samt förstå de olika delarnas funktion.

- Sensorisk urskillningsförmåga: Extra starka och känsliga sinnen som hörsel och luktsinne.

- Exakt tidsuppfattning: Förmågan att automatiskt och omedvetet veta vad klockan är och hur mycket tid som har gått sedan en viss händelse inträffade osv.

- Minnesbegåvning: Är vanlig bland de flesta savanter.

Myter om Savant syndrom

Det finns en rad myter om savant syndrom.

Orsaker till savants syndrom

Det finns olika teorier om vad som orsakar savant syndrom, men den mest accepterade teorin är att det är brister i savanternas hjärnor, orsakade av onormal variation i testosteronmängden som också bidrar till deras talangfullhet. Bristerna finns främst i savanternas vänstra hjärnhalva och kompenseras genom att den högra hjärnhalvan blir extra kraftfull. Testosteron hämmar hjärnans utveckling och den vänstra hjärnhalvan är speciellt utsatt då den utvecklas långsammare än sin högra motsvariget. De talanger som de flesta savanter uppvisar, kopplas just till den högra hjärnhalvan som bland annat står för rumsuppfattning, musikalisk talang och detaljfokus.Personer med Savant syndrom

Kim Peek

Derek Paravicini

Gilles Tréhin

Daniel Tammet

Tony DeBlois